right-content
left-content

 راه های ارتباطی

 

# نوبت- یاری- ماست.

 

 

شماره کارت مخصوص نذور دامی: ۵۷۳۵-۷۰۰۷-۳۳۷۷-۶۱۰۴  به نام مسجد مقدس جمکران

 

www.jamkaran.ir

تلفن مرکز هدایا، نذور و موقوفات  ۳۱۳۲۰-۰۲۵

مسجد مقدس جمکران

X