اعزام هیأت نمایندگی مجمع پشتیبانی مسجد مقدس جمکران به عراق

1

هیأتی از مجمع پشتیبانی مسجد مقدس جمکران با هدف بررسی راهکارهای تعامل مجمع پشتیبانی مسجد مقدس جمکران با خیرین کشور عراق جهت پشتیبانی از فعالیت های مهدوی در این کشور و معرفی و تشریح فعالیت های مجمع پشتیبانی مسجد مقدس جمکران راهی عراق شدند.
در این هیأت، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا تکیه ای، قائم مقام تولیت در نهادهای دینی و مشارکت های مردمی مسجد مقدس جمکران، آقای محسن قائمی نسب و خانم خزعلی(عضو کمیسیون فرهنگی مجمع پشیتبانی مسجد مقدس جمکران، و آقای محسن واحدی پور(مدیر جذب مشارکت های مردمی مسجد مقدس جمکران) حضور داشتند.